telegrafverket.cc

telegrafverket.cc är en stängd Mastodon-instans för ett slutet sällskap. Instansen har ingen koppling till, och representerar inte, tidigare eller nuvarande myndigheter eller varumärken.

This server telegrafverket.cc runs mastodon software, version 4.2.0
This server has been monitored since 8 months ago and has a score of 100 out of 100
Detected language of this server is Swedish
Server looks to be located in Germany

Server last checked 2 minutes ago

This server is allowing new users to sign up

Uptime & Speed
User Stats
Action Stats
Clicks Out

Querying API

Querying API